Naliczanie płac

Wrażliwy temat płac znika z listy spraw do załatwienia. Delegowani pracownicy Payroll Consulting zajmą się obsługą rozliczeń w Państwa zespole. Szybko, niezawodnie i dyskretnie.

Wynagrodzenia Rozliczenia i deklaracje Doradztwo Obsługa kadrowa

Wynagrodzenia

Stała obsługa płacowa obejmuje komplet czynności związanych z naliczaniem płac:

 • Sporządzanie listy płac w rozbiciu na miejsca powstawania kosztów (MPK)
 • Sporządzanie listy płac umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
 • Przygotowywanie danych finansowych do księgowości Klienta łącznie z tworzeniem dokumentu polecenia księgowania (PK) w oparciu o plan kont
 • Dostarczanie pasków płac w tajnych kopertach płacowych
 • Przygotowywanie paczek płacowych i wykonywanie przelewów wynagrodzeń na konta pracowników
 • Rozliczanie pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
 • Rozliczanie benefitów dla pracowników

Zapewniamy wygodny odbiór dokumentów przez naszych kurierów, gwarantując pełne bezpieczeństwo i poufność danych.

Rozliczenia i deklaracje

Nasza usługa obejmuje również przejęcie następujących zobowiązań:

 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji oraz informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7
 • Rozliczanie PIT-11 lub PIT-8B oraz dystrybucja do właściwych Urzędów Skarbowych i pracowników
 • Rozliczanie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników nie korzystających z ulg i zwolnień PIT-40 na koniec roku podatkowego wraz z dystrybucją do pracowników

Zapewniamy profesjonalną i terminową obsługę w powyższym zakresie, by Państwa firma działała sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Doradztwo

W ramach umowy zapewniamy profesjonalne doradztwo, obejmujące reprezentowanie Państwa interesów przed następującymi organami kontroli:

 • Urząd Skarbowy
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

Dopasowane rozwiązania

W zależności od potrzeb firmy oraz specyfiki Państwa branży, świadczymy indywidualne usługi, takie jak:

 • Sporządzanie raportów i miesięcznych zestawień płacowych zgodnie z wymogami Klienta
 • Współpraca z audytorami Klienta
Oferujemy również kompleksową usługę w zakresie obsługi kadrowej.

Zapraszamy do skorzystania z formularza

Przygotujemy ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb

1/3

* Pola wymagane