Obsługa kadrowa

Powiększanie zespołu ma przyśpieszać, a nie spowalniać firmę. Aby obsługa nowych pracowników przebiegała sprawnie, warto mieć zewnętrznego, zaufanego partnera, który przejmie całą biurokrację. Takiego, jak Payroll.

Dokumentacja Rozliczenia, deklaracje i monitoring Doradztwo Naliczanie płac

Dokumentacja

Stała obsługa kadrowa obejmuje komplet czynności związanych z dokumentacją:

 • Sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i trwaniem stosunku pracy
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę (wypowiedzenia, świadectwa pracy)
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi
 • Zakładanie i bieżąca aktualizacja teczek personalnych
 • Przechowywanie dokumentacji personalnej Klienta w miejscu spełniającym wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych

Zapewniamy wygodny odbiór dokumentów przez naszych kurierów, gwarantując pełne bezpieczeństwo i poufność danych.

Rozliczenia, deklaracje i monitoring

Nasza usługa obejmuje również przejęcie następujących zobowiązań:

 • Rejestracja nowych pracowników w ZUS
 • Rozliczanie urlopów wypoczynkowych
 • Rozliczanie zwolnień lekarskich
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON
 • Monitoring aktualności badań lekarskich
 • Monitoring szkoleń BHP
 • Przesyłanie deklaracji statystycznych do GUS

Zapewniamy profesjonalną i terminową obsługę w tych kluczowych obszarach, by Państwa firma działała sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Doradztwo

W ramach umowy zapewniamy profesjonalne doradztwo, obejmujące reprezentowanie Państwa interesów przed następującymi organami kontroli:

 • Urząd Skarbowy
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

Dopasowane rozwiązania

W zależności od potrzeb firmy oraz specyfiki Państwa branży, świadczymy indywidualne usługi, takie jak sporządzanie specjalnych raportów zgodnych z Państwa wymogami.

Oferujemy również kompleksową usługę w zakresie obsługi płacowej

Zapraszamy do skorzystania z formularza

Przygotujemy ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb

1/3

* Pola wymagane